Wednesday, 21 October 2015

ASP.net MVC Dersleri - 12 (Öğrenci İşleri Uygulama)

ASP.net MVC Dersleri - 12 (Öğrenci İşleri Uygulama)

Tuesday, 20 October 2015

ASP.net MVC Dersleri - 12 (Öğrenci İşleri Uygulama)

ASP.net MVC Dersleri - 12 (Öğrenci İşleri Uygulama)

Horogram with C#

Horogram with C#

3 Facebook C# SDK Graph API Explorer

Visual Studio 2013 Launch ​Introducing ASP NET MVC 5

[C# 13] Xây dựng automation framework

Hướng đẫn đăng ký key Google Youtube API

Facebook tác giả: https://www.facebook.com/nguyennghia.uit

Gmail: nguyennghiauit1810@gmail.com

Với những tài nguyên khổng lồ có trên Youtube thì Google có cung cấp API để các nhà lập trình viên có thể thao tác với những tài nguyên hữu ích này. Để có thể truy cập được những video có trên Youtube thì chúng ta cần phải có 1 cái key, được gọi là Key API Youtube. Video trên hướng dẫn các bạn cách để đăng kí một key Youtube API

WEBSITE đăng kí: https://console.developers.google.com/